آلبالو خشکه

آلبالو خشکه

سال ۲۰۱۷
ایران
فیلم کوتاه
۲ دقیقه, 12+
آلبالو خشکه داستان زندگی دو برادر است که عامل مرموزی باعث اختلاف بین آنها می شود.
زبان ها: فارسی