بچه و مرد

بچه و مرد

سال ۲۰۱۷
ایران
فیلم کوتاه
۲ دقیقه, 12+
«بچه و مرد» قصه مواجهه متفاوت یک نوجوان با بعضی عادات ناپسند شهروندان است.
زبان ها: فارسی