دایو

دایو

سال ۲۰۱۵
ایران
مستند
۲۱ دقیقه, 12+
"دایو" روایتگر نحوه اسارت یکی از شهدای غواص است که در محاصره ای از نیروهای عراقی پس از اتفاقات تلخ و عجیب به شهادت می رسد...
زبان ها: فارسی