اشتیاق

اشتیاق

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۲۵ دقیقه, 12+
مستند«اشتیاق»درباره کاسبی است که در کنار کار خود کار فرهنگی نیز انجام می دهد. ایشان برای نوجوانان کلاس های قرآن و معرفتی در مغازه خود و مسجد محل تشکیل می دهد.
زبان ها: فارسی