قابلمه

قابلمه

سال ۲۰۱۵
ایران
مستند
۲ دقیقه, 12+
اتفاقی عجیب در یک فروشگاه رخ می دهد و سرنوشت عده ای تغییر می کند.
زبان ها: فارسی