گزارشگر

گزارشگر

سال ۲۰۱۵
ایران
مستند
۱ دقیقه, 6+
پسر بچه ای در حال گزارش لحظات پایانی یک بازی فوتبال است اما سرنوشت در پایان بازی برای او طور دیگری رقم می خورد.
زبان ها: فارسی