همسایه

همسایه

سال ۲۰۱۸
ایران
مستند
۳ دقیقه, 12+
هر کس حق همسایه خود را ضایع کند، از ما نیست. پیامبر اسلام (ص) فیلم کوتاهی در مورد خوبی به همسایه...
زبان ها: فارسی