خانه

خانه

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۲ دقیقه, 12+
«خانه» برشی از زندگی یک خانواده کوچک در بمباران های غزه است. خانواده ای که زیر یک سقف چشم به راه یک اتفاق هستند و تنها چیزی که میخواهند همان «خانه» است.
زبان ها: فارسی