مادر

مادر

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۲ دقیقه, 12+
مادر سعید ، مدّتی‌ست که مبتلا به «فراموشی» شده است. سعید که برای امرار معاش خود و مادرش ، مجبور است که ساعتها در خارج منزل کار کند ، نمی‌تواند مادرش را در خانه تنها بگذارد . زیرا همین چند روز پیش ، مادر ، فراموش کرده بود که ظرف شیر را از روی گاز بردارد ؛ و شیر ، پس از جوشیدن ، سر رفته ، و گاز...
زبان ها: فارسی