پرواز 655

پرواز 655

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۲ دقیقه, 12+
سالروز جنایت جنگی آمریکا در حمله هواپیمای مسافربری ایران در فراز خلیج فارس
زبان ها: فارسی