ولد

ولد

سال ۲۰۱۷
ایران
مستند
۷ دقیقه, 12+
«ولد» روایت سرنوشت یک میهمان تازه در بیمارستان کوچکی در شهر غزه است که زیر بمباران هربار قسمتی از آن خراب می شود. قصه ای کوتاه از یک جدال مادرانه با بمبهای کودک کش.
زبان ها: فارسی