جشنواره بین المللی سبز ایران از نگاه آمار و ارقام

جشنواره بین المللی سبز ایران از نگاه آمار و ارقام

سال ۲۰۱۷
ایران
۴ دقیقه, 12+
ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم سبز ایران با هدف شناسایی بهترین آثار سینمایی و هنرهای تجسمی مرتبط با حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در سطح ملی و بین المللی، و نمایش عمومی آنها به منظور ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در این زمینه، در تاریخ های فوق الذکر برگزار می گردد. آثاری در بخش رقابت این دوره...
زبان ها: فارسی