آبشار کبودوال

آبشار کبودوال

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
زیباترین و بزرگترین آبشار خزه ای خاورمیانه است، از کنار این رود رویایی باید حدود سیصد و پنجاه پله رو در میان جنگل و کوه بالا بریم تا برسیم به آبشار زیبا و هوای پاک و آش رشته و چای آتیشی،این آبشار در پنج کیلومتری علی آباد کتول و در استان گلستان قرار دارد.
زبان ها: فارسی