آش قشقایی

آش قشقایی

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
اگردر اطراف شهرستان سمیرم در استان اصفهان میهمان ایل قشقایی طایفه دره شوری باشید حتمن یک وعده هم آش دوغی خواهید خورد که طعمش رو هرگز فراموش نخواهید کرد.
زبان ها: فارسی