چکدرمه

چکدرمه

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
اگر میهمان ترکمن های مهربون باشید حتمن یک وعده هم این غذای خوشمزه رو خواهید خورد، جای شما خالی روستای گچی سوئی پائین از توابع شهرستان کلاله در استان گلستان میهمان آقا حلیم و همسر مهربانش آقچه گل خانم بودیم ،این چکدرمه خوشمزه هم دستپخت هنرمندانه اوست که معروف ترین غذای هموطن های ترکمن ماست.