قلعه الموت

قلعه الموت

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
در اینجا هم زمان با دوران سلجوقیان حدود صد و هفتاد سال مرکز حکومت اسماعیلیه ها بوده، نام حسن صباح با نام این قلعه گره خورده، این قلعه توسط مغول ها تخریب میشه و بعد در دوره صفویه دوباره بازسازی شده و مورد استفاده بوده و یک بار هم در زمان قاجار به طمع پیدا کردن گنج توسط حکام محلی و راهزنان تخریب شده است. قلعه الموت در حدود هفتاد کیلومتری شمال غرب شهر قزوین قرار دارد.
زبان ها: فارسی