گیوه دوزی در سنجان اراک

گیوه دوزی در سنجان اراک

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
این ها آخرین زنان و مردانی هستند که گیوه های مرغوب سنجانی را تولید می کنند، زن ها در خانه هاشان قسمت رویی گیوه را که به آن جوراب میگن می بافند و مردان کف چرمی گیوه را به اصطلاح خودشون تخت آجین می کنند، به این صورت که با استفاده از درفش و سوزن بزرگ و نخ پنبه ای کلفت تمام کف چرمی را به صورت منظم می با...