گل اوسال

گل اوسال

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
اوسال در زبان محلی به معنی افسار است و گل اوسال تزییناتی است که برای افسار شترها در مناطق کویری ایران می بافند، بمونعلی حاج صادقی معروف به ماشاالله شهری و همسرش در روستای صدرآباد شهر اشکذر نزدیک یزد درخانه محقر و باصفاشون عاشقانه کنار هم زندگی می کنند، او به خاطر همسرش که دیگر چشمانش به خوبی نمی بیند در خانه کار می کند، بمونعلی هشتاد و شش ساله است و هفتاد ساله کارش درست کردن گل اوساله او جزو معدود افراد باقی مانده از این حرفه قدیمی در ایران است.
زبان ها: فارسی