حمام گنجعلی خان

حمام گنجعلی خان

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
این حمام در دوره شاه عباس صفوی به دستورگنجعلی خان حاکم کرمان در کنار مجموعه بازار توسط سلطان محمد معمار یزدی ساخته شده و یکی از زیباترین حمام های تاریخی ایران است و در حال حاضر به عنوان موزه مردم شناسی کرمان استفاده می ‌شود.