کاخ اردشیر

کاخ اردشیر

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
این بنا نزدیک شهر فیروز آباد در استان فارس با عمری حدود هزار و هشتصد سال قرار داره که به دستور اردشیر بابکان بنیانگزار سلسله ساسانی ساخته شده ، جالب اینه که هنوز قسمت هایی از آن سالم مونده مثل گنبد اصلی و گچ بری هایی که در آن کار شده