معدن سنگ نمک

معدن سنگ نمک

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
بزرگنرین معادن سنگ نمک ایران رو میشه در محدوده شهرگرمسار در استان سمنان پیدا کرد، تالارهای بزرگ با ستون های غول آسای نمکی که با کندن سنگ های دل کوه ایجاد شده فضایی خاص، رعب آور و هیجان انگیز ایجاد کرده، انگار موجودات فضایی اینجا رو ساخته باشند و یا مثل قصه جک و ساقه لوبیا اومدی روی ابرها و وارد خونه غول ها شدی، شما رو برای یک دقیقه به این فضای عجیب دعوت می کنم.