مازاری ها

مازاری ها

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
کوچه مازاری ها برای همه مردم یزد شناخته شده است، حرفه ای سنتی با قدمتی بیش از هفتصد سال در این کوچه هنوز زنده است و همه چیز به همون شکل قدیمی انجام میشه فقط در گذشته این سنگ های بزرگ رو با اسب و الاغ می چرخاندند حالا با موتور برقی، در یزد و اطرافش برگ حنا نیست و آن را از شهرهای دیگر مثل ایرانشهر می ...