شیره انگور هزاوه اراک

شیره انگور هزاوه اراک

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
مرغوب ترین انگور در استان مرکزی انگور روستای هزاوه است، اوایل پاییز و ماه مهر کوره های شیره پزی در اکثر خانه های روستا روشن است و انگورهای رسیده از باغ های زیبای هزاوه در حوضچه های مخصوص خالی میشن، بعد خاک سفید رنگ مخصوص به آن اضافه میشه، در حوضچه ای انگورها را خوب له می کنند، آب انگور را که زیر حوضچه در مخزنی جمع شده درون ظرف های بزرگ می ریزند و روی کوره ها می گذارند تا شیره معروف و خوشمزه هزاوه آماده بشه شیره عسلی، باسلوق ترخنه معروف ترین محصولاتی هستند که از انگور هزاوه به دست میاد.