بازار تره بار رشت

بازار تره بار رشت

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱ دقیقه, 12+
عاشق حال و هوای بازار تره بار رشت شدم چه حسی داشت خود زندگی است، عالی بود امیدوارم کمی از اون حس رو بتونم با این تصاویر و صداها به شما هم منتقل کنم.
زبان ها: فارسی