خاطرات خبرنگار جنگ

خاطرات خبرنگار جنگ

سال ۲۰۱۹
ایران
مستند
۷۱ دقیقه, 18+
مستند «خاطرات خبرنگار جنگ» روایتی است از تلاش بانوی اهل سنت که ۵۸ جوان شیعه را از چنگال داعش نجات می‌دهد. عالیه الجبوری (ام قصی) بانویی است که در سال ۲۰۱۶ نیز عنوان شجاع‌ترین زن را دریافت کرده است.
زبان ها: فارسی