ده نمکی ها

ده نمکی ها

سال ۲۰۱۰
ایران
مستند
۴۳ دقیقه, 12+
ده نمکی ها مستندی ساخته پگاه آهنگرانی است که به بهانه ساخت فیلم اخراجی های 2 و استقبال مردم از آن در گیشه سعی داشته تا نگاهی به پدیده حضور مسعود ده نمکی در صنعت سینما داشته باشد.
زبان ها: فارسی