محاکات غزاله علیزاده

محاکات غزاله علیزاده

سال ۲۰۰۸
ایران
مستند
۴۳ دقیقه, 12+
محاکات غزاله علیزاده، مستندی ساخته پگاه آهنگرانی است که به زندگی این نویسنده خصوصا مرگ وی پرداخته است.
زبان ها: فارسی