تماشاخانه

تماشاخانه

سال ۲۰۰۵
ایران
مستند
۴۰ دقیقه, 12+
در این مستند که پگاه آهنگرانی آن را تجربه خوانده است، هم نگاهی داشته به ساختمان تئاتر شهر و هم وضعیت تئاتر.