مده آ

مده آ

سال ۲۰۱۹
ایران
اجتماعی
۷۷ دقیقه, 18+
مده آ ' نمایشنامه‌ای تراژیک اثر اورپید است که در بستر اجتماعی ساختار شکن شکل می‌گیرد و بن مایه داستانی آن پرداختن به مسئله‌ی زنان است.
زبان ها: فارسی