مرگ آفتاب پرست

مرگ آفتاب پرست

سال ۲۰۲۰
عاشقانه, اجتماعی
۸۵ دقیقه, 6+
شیدا دختر جوانی است که در یک شرکت پخش رنگ کار می کند. بر اساس حادثه ای در پارک با شاهین آشنا می شود و روایتی عاشقانه بین این دو شکل می گیرد. شیدا اطلاعاتی از شرکت خودشان را با شاهین در میان می گذارد غافل از اینکه .......
زبان ها: فارسی