عمل

عمل

سال ۲۰۲۰
ایران
اجتماعی
۶۵ دقیقه, 0+
خلاصه: مرگ هیولایی است کوچک. از میان دودها بیرون می‌زند، شکارمان می‌کند و به آشیانه‌اش برمی‌گردد. ما؟ ما در وهم‌هایمان تکرار می‌شویم.
زبان ها: فارسی