اصل 4 قانون اساسی

اصل 4 قانون اساسی

سال ۲۰۲۰
ایران
اجتماعی
۵۳ دقیقه, 0+
خانواده ای متوجه میشوند که از زیر پاهای آنها نفت بالا زده و حالا درگیر خلاص شدن از خانه هستند اما نمیتوانند.
زبان ها: فارسی