چریکه بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

چریکه بهرام یا ایمان به قدرت تصویر

سال ۲۰۱۹
ایران
مستند
۷۵ دقیقه, 6+
مستندی درباره استاد بهرام بیضایی با محوریت سینما و تئاتر در گفتگویی با همکاران ایشان و همچنین صاحب نظران حوزه فرهنگ و هنر.
زبان ها: فارسی