دیدنی های خلیج فارس

دیدنی های خلیج فارس

سال ۲۰۱۶
ایران
مستند
۱۶ دقیقه, 12+
وطن وطن صدای آب است نه انسان می طپد از حرارت زمین عشق آب را به زبان آورده می ریزد بر کوهساران اینجا روح به وسعت ابرها می رسد ونفس به اندازه میان دو بازوان مختصر می شود می توان زیر این نخلهاآن را در آغوش کشید شعر :جواد بخشعلی گوینده :افروز زمانی کارگردان :غلامعلی سرخابی
زبان ها: فارسی