غریبه های کامل

غریبه های کامل

سال ۲۰۲۰
ایران
خانوادگی
۹۵ دقیقه, 12+
چند زوج که دوستان صمیمی یکدیگرند، برای شام در خانه یکی از زوج ها، دور هم جمع می شوند. آنها در هنگام مهمانی، تصمیم به انجام بازی می گیرند و ...
زبان ها: فارسی