گردان آب نبات چوبی

گردان آب نبات چوبی

سال ۲۰۱۸
ایران
کودک و نوجوان
۷۴ دقیقه, 0+
در خانواده که یک پروفسور باستان‌شناسی است برای ادامه کاوش‌هایش خانه را ترک می‌کند و نگهبانی برای مراقبت از بچه‌ها وارد خانه می‌شود و ...
زبان ها: فارسی