این را نشانه ها می گویند

این را نشانه ها می گویند

سال ۲۰۰۹
ایران
فیلم کوتاه, اجتماعی
۱۴ دقیقه, 6+
یک خواب بد قصه یک جدایی بابک بهرام بیگی در این فیلم، داستانی را به تصویر کشیده است که اگر نه دقیقا که تقریبا بارها تجربه شده است
زبان ها: فارسی