شازده احتجاب

شازده احتجاب

سال ۲۰۱۹
ایران
فیلم-تئاتر
۵۵ دقیقه, 0+
شازده خسرو خمیده و خسته به خانه بازمیگردد و با جنازه خود روبه رو میشود...
زبان ها: فارسی