ترور

ترور

سال ۲۰۱۹
ایران
اجتماعی
۹۰ دقیقه, 12+
«ترور» درباره ی زندگی و تنهایی یک تروریست است که به قضاوت و انتخابش برای کشتن شک ندارد. اما مادرش اعتقاد دارد او سی و پنج سال پیش مرده است. فقط می باید دفن می شد تا از شر ارواح شریر در امان می ماند. تروریست در مسیر عملیاتش با دختری آشنا می شود که...
زبان ها: فارسی