طاق کسری، ایوان مدائن

طاق کسری، ایوان مدائن

سال ۲۰۱۰
ایران
مستند
۳۲ دقیقه
ایوان خسرو یا طاق کسری یا ایوان مدائن برجسته‌ترین یادگار شاهنشاهی ساسانی، در تیسفون واقع در کشور عراق کنونی است. ایوان طاق کسری به عرض ۲۵متر پس از پل گاومیشان در ایران، عریض‌ترین طاق معماری باستان است. این ایوان بلندی تقریبی ۳۰ متر و پهنایی نزدیک به ۴۳ متر دارد. ارتفاع نمای عمارت زمانی به ۷ متر بلندتر از ارتفاع طاق می‌رسید. در این مستند درباره این بنا بیشتر خواهیم شنید
زبان ها: فارسی