باشگاه سری

باشگاه سری

سال ۱۹۹۸
حادثه ای
۹۰ دقیقه, 12+
به یکی کشتی ایرانی به نام ایران رشادت دستور داده می شود که در سواحل فیلیپین توقف کرده و دوازده کانتینر را بار زده و به سنگاپور حمل کند، کاپیتان کشتی در تماس با ایران درمی یابد، توطئه ای در کار است و ردگیری او نشان میدهد که دستو از یک کشتی نظامی دشمن صادر شده است کسانی که از اعضای یک باشگاه سری و صهی...
بازیگران: جمشید هاشم پور, فرهاد اصلانی, حبیب دهقان نسب, محمود پاک نیت, جهانبخش سلطانی
عنوان اصلی: Secret Club
زبان ها: فارسی