بازرس ویژه

بازرس ویژه

سال ۱۹۹۰
ایران
اجتماعی
۱۰۰ دقیقه, 12+
ارگران يك معدن ذغال سنگ در زير فشار زورگوئيهاي كارفرما و مباشر معدن جان به لب شده اند. تعدادي از معدنچيان به خاطر مبارزه شان يا جان خود را از دست داده اند و يا به دليل كفي نان نسبت به جريانات جاري بي تفاوت شده اند. اينك از ميان كارگران شخصي براي مبارزه با زورگوئي ها قد افراشته است. او به مناسبت فرا ...
بازیگران: فرامرز قریبیان, داوود رشیدی, کاظم افرند نیا, عباس مختاری, کاوه فولادی
زبان ها: فارسی