گل مریم

گل مریم

سال ۱۹۸۸
ایران
خانوادگی, اجتماعی
۱۰۱ دقیقه, 12+
خسرو دهقان صاحب یک شرکت خصوصی که پروژه احداث جاده بر روی دریاچه ارومیه را در دست دارد به رغم مخالفت های خانواده اش با مریم همکار خود ازدواج کرده است. خانواده متمکن خسرو مریم را در شان خسرو نمی دانند. مریم سه بار باردار شده و سه بار سقط جنین کرده است. او بار چهارم بچه اش را به دنیا می آورد و ....
بازیگران: مجید مظفری, افسانه بایگان, داریوش اسدزاده, شهلا ریاحی, پوراندخت مهیمن, مهین شهابی
عنوان اصلی: Gol-e maryam
زبان ها: فارسی