عروس فراری

عروس فراری

سال ۲۰۰۴
ایران
طنز, عاشقانه
۹۰ دقیقه, 6+
بهروز مردی است که می‌خواهد برای ثروتمند شدن با دختر پولداری به نام سیما ازدواج کند ولی موضوع فاش می‌شود و پدر دختر برای حفظ آبروی خود در مقابل خانواده از دوستش کمک می‌خواهد. دوست خانوادگی نیز پسر برادر خود، امیر را معرفی می‌کند. بعد از برگزاری مراسم، سیما و امیر به ویلای پدر سیما می‌روند تا از بهروز انتقام بگیرند…
عنوان اصلی: Aroose Farari
زبان ها: فارسی