اسمان پر ستاره

اسمان پر ستاره

سال ۱۹۹۹
ایران
عاشقانه, خانوادگی
۹۶ دقیقه, 12+
نسیم كه حالا زن جاافتاده ای است، خاطرات جوانی اش در سال های 1320 را مرور می كند.
زبان ها: فارسی