دزد و نویسنده

دزد و نویسنده

IMDb: 5.4
سال ۱۹۸۶
ایران
خانوادگی
۸۹ دقیقه, 6+
رحمان پس از آزادي از زندان تصميم دارد شرافتمندانه زندگي كند‌، اما به دليل سوء سابقه موفق به يافتن كار نمي شود. دوستان و آشنايان او را از خود مي رانند. او براي تأمين اجارة اتاق و خرج روزانه كيف دستي مردي را مي ربايد. اما در كيف جز مقداري دست نوشته و دارو نمي يابد. صاحب كيف نويسنده اي است كه بيماري قل...
بازیگران: خسرو شکیبایی, علی نصیریان, آهو خردمند, مهری مهرنیا
کارگردانان: کاظم معصومی