صداها

صداها

سال ۲۰۰۸
ایران
جنایی, درام
۸۲ دقیقه, 18+
در یک مجتمع مسکونی، قتلی اتفاق می افند و هر یک از همسایه ها به نحوی درگیر آن می شوند…
بازیگران: رضا کیانیان, پگاه آهنگرانی, طناز طباطبایی
زبان ها: فارسی