یک الف ناقابل

یک الف ناقابل

سال ۲۰۰۱
ایران
خانوادگی, کودک و نوجوان
۷۲ دقیقه, 0+
خانم معلم جوانی است که هر روز در سر کلاس حاضر میشود و تدریس خود را پی میگیرد . همه چیز به خوبی پیش می رود و معلم از کار و نتیجه تلاش خود راضی استتا این که ضمن تدریس به کلمه ناهار میرسد معلم آن را ساده می پندارد از آن به سادگی میگذرد.اما...
بازیگران: شبنم قلی خانی
زبان ها: فارسی