زبان مادری

زبان مادری

سال ۲۰۱۱
ایران
اجتماعی
۸۸ دقیقه, 6+
روایت فیلم در خصوص پنج شخصیت اصلی است که چهار نفر آنها به چهار زبان زنده دنیا صحبت میکنند و نفر پنجlم نیز لال است و نمی تواند صحبت کند. آنها که ناچار به ارتباط با هم هستند با اتفاقات خاصی روبرو می شوند…
زبان ها: فارسی