زندگی با چشمان بسته

زندگی با چشمان بسته

سال ۲۰۱۰
ایران
عاشقانه, خانوادگی
۱۰۵ دقیقه, 6+
پرستو و علی فرزندان خانواده ای مذهبی هستند که علی به دلیل موقعیت شغلی اش چند سالی است از خانواده جدا شده است. در این میان، پرستو پس از گذشت مدتی از تحصیلش در دانشگاه، به دلیل یك مشكل انضباطی- اخلاقی از دانشگاه اخراج می شود...
زبان ها: فارسی